Wat is hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafde kinderen en volwassenen zijn op het cognitieve vlak sterk en daarbij spelen ook andere zaken een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om duidelijk te maken dat hoogbegaafden opvallende vermogens of vaardigheden hebben.

Volgens de regel ben je bij een IQ van 130 hoogbegaafd, maar is de interpretatie van de afnemer ook erg belangrijk.

Hoogbegaafdheid wordt in onze samenleving gezien als een voordeel, je kan dus alles snel, je weet alles al, er hoeft jou niks uitgelegd te worden.  Dit is een misvatting, het is dus niet altijd een voordeel, deze doelgroep loopt vaak tegen problemen wanneer er onvoldoende uitdaging is of verkeerde begeleiding door bijvoorbeeld een leerkracht. Dit kan zich uiten op verschillende manieren, agressie, laks reageren, grote mond, slaan en schoppen of juist het tegenovergestelde, terug getrokken, stil of onderpresteren. Veel scholen in het basis onderwijs lopen tegen deze "problemen" aan, sinds de wet passend onderwijs hebben zij de zorgplicht om deze kinderen te voorzien in de juiste leerbehoefte. Deze extra of andere lesstof is verkrijgbaar via de bekende kanalen, maar kennis van hoogbegaafdheid is niet altijd beschikbaar op een school.


Wat kunnen wij hierin betekenen?

Op onze locaties, geven wij een "survival" training aan (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Ze gaan hier van denken naar doen, leren om hulp vragen en soms accepteren dat je niet alles alleen kunt. Deze training kunnen we ook inzetten voor scholen om bijvoorbeeld begrip te krijgen voor deze doelgroep, nadat er begrip is blijft de opgedane kennis beter zitten


Wat gaan we doen?
HB Bushcraft dagen voor kinderen en Tieners
Ouder/kind weekend in de Ardennen of in Lelystad
Parents of Peers
Heb je ideeën laat het ons weten het contact formulier en gaan wij kijken of we dit kunnen uitvoeren.